top of page

Thời gian là TBD

|

Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH TỰ PHÁT TRIỂN

Chuỗi chương trình “Phát triển bản thân” bắt đầu với Định hướng này sẽ giúp bạn nhận ra bản thân, điểm mạnh và điểm yếu… quan trọng hơn là cách củng cố bản thân để tỏa sáng và thành công như hiện tại.

Vé không được bán
Xem các sự kiện khác
CHƯƠNG TRÌNH TỰ PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG TRÌNH TỰ PHÁT TRIỂN

Thời gian & Địa điểm

Thời gian là TBD

Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin sự kiện

  • Bạn cần chuẩn bị những gì cho hành trình vào đời bên cạnh những kiến thức học đường?
  • Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao bạn của bạn được chọn trong cuộc phỏng vấn xin việc nhưng bạn thì không?
  • Tại sao đồng nghiệp của bạn có thể hòa thuận với người khác và được thăng chức nhưng bạn dường như không?

Chuỗi chương trình “Phát triển bản thân” bắt đầu với Định hướng này sẽ giúp bạn nhận ra bản thân, điểm mạnh và điểm yếu… quan trọng hơn là cách củng cố bản thân để tỏa sáng và thành công như hiện tại.

  • Đối tượng: tất cả những người quan tâm
  • Thời gian: 8:30 - 11:30 Thứ Bảy TBD - (bộ truyện sẽ được giới thiệu hàng tháng cho đến khi hoàn thành)
  • Địa điểm: TBD - offlline
  • Đăng ký giới hạn: chỉ từ 35 đến 40 người tham gia!
  • Phí: 330,000VNĐ / Người - Giảm 5% khi đăng ký nhóm 4 người trở lên.

Bạn có thể thanh toán tại sự kiện.

Chia sẻ sự kiện

bottom of page